تاسیس

شرکت سهامی سازنده پارچه های موتوردر سال 2012 تاسیس شده است.
و به ساخت سوپاپ ِگایه سوپاپِو اتصالات سوپاپ موتورهای احتراق داخلی بنزینی و دیزلی
تحت عنوان مارک (تتیک ) می پردازد. (TETİK)

گارانتی

در تولید محصولات فقط مواد مناسب و با کیفیت 100 درصد تایید شده استفاده می شود.
محصولاتمان از لحاظ عوارض ناشی از کیفیت مواد مورد استفاده شده و همچنین کیفیت ساخت
به مدت 2 سال و یا 100000 کیلو متر تحت ضمانت و گارانتی می باشد.

استاندارتهای کیفیت

کارخانه هایمان مطابق استاندارتهای بین المللی و با به کاربری CNC,PLC وتکنولوژی رباتیک و تکنولوژی لیزر به تولید می پردازد

تحقیق و توسعه

بخش تحقیقات و توسعه هم با تولید سی.ان.سی ِ ماشینهای مخصوص کنترل پی.ال.سی ِ سنگ زنی مکانیکی ِ قطعات هیدرولیکی ِکاتهای الکتریکی و الکترونیکی ِ سخت افزار و نرم افزار مورد احتیاج کارخانه هایمان را تامین کرده و جزء حلقه تولیدی می باشد.

ortaresim